300dpi_pasek_poir4.png

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla P.H.U. Sol*Pol Andrzej Solecki

Nr projektu:

POIR.03.04.00-10-0077/20-00

Nazwa beneficjenta:

P.H.U. Sol*Pol Andrzej Solecki, NIP: 728-100-24-82

Cel projektu:

Utrzymanie działalności gospodarczej w okresie na jaki zostało udzielone wsparcie, tj. do 30 września 2020 roku.

Wartość projektu:

248 573.04 zł

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).